THIẾT KẾ NHẬN DIỆN SỰ KIỆN LỄ TÔN VINH SẢN PHẨM DỊCH VỤ TIÊU BIỂU TP.HCM NĂM 2021

Mô tả dự án

Lễ tôn vinh “Sản phẩm, Dịch vụ tiêu biểu TP.HCM” do HUBA tổ chức 2 năm 1 lần, được triển khai rộng rãi đến Doanh nghiệp hội viên và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây là lần tổ chức thứ 3 với mục đích phát hiện, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ nổi bật, các sản phẩm, dịch vụ có tiềm năng; khuyến khích thúc đẩy việc xây dựng phát triển thương hiệu. Đồng thời tôn vinh, khích lệ các doanh nghiệp có sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, tạo động lực phát triển sản xuất kinh doanh bền vững.

Thiết kế nhận diện sự kiện lễ tôn vinh sản phẩm dịch vụ tiêu biểu tp.hcm năm 2021

Chi tiết dự án

  • YÊU CẦU THIẾT KẾ: THIẾT KẾ NHẬN DIỆN SỰ KIỆN
  • KHÁCH HÀNG: CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM
  • ĐƠN VỊ THIẾT KẾ: CÔNG TY CỔ PHẦN FSMART
02866526777
icons8-exercise-96 chat-active-icon
chat-active-icon